รางวัลที่ได้รับ
เม็กซ์คอมม์ เริ่มเป็นที่รู้จัก จากความสำเร็จทางด้าน การเป็นผู้ให้บริการส่วนงานระบบการจัดการข้อความ รวมถึงยังได้การยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือถึงความสำเร็จของธุรกิจบริการคอนเทนต์ในมาเลเซีย และต่อไปนี้คือรางวัลที่เราได้รับ

 • ติด 5 อันดับ รอบสุดท้ายในโครงการ บริษัท สตาร์ทอัพ ดีเด่น ของ MSC APICTA ในปี 2009
 • รางวัล Top Golden Brand Products ของ เอเชียแปซิฟิค ในปี 2011/2012
 • รางวัลนักธุรกิจหญิงดีเด่นแห่งเอเชียแปซิฟิค ปี 2011/2012
 • รางวัล Asia Pacific International Honesty Enterprise Keris ครั้งที่ 10 ในปี 2011
 • รางวัล Perak Chinese Outstanding Women Award ในปี 2011
 • รางวัล Asia Pacific International Entrepreneur Excellence Award 2012 ครั้งที่ 11 ของปี 2012
      - หมวดหมู่คุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ
      - หมวดหมู่ผู้ประกอบการยอดเยี่ยม
      - หมวดหมู่ผู้นำยอดเยี่ยม

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2012 มาเลเซีย และ Most Promising Entrepreneurship
 • เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย ของรายการ The Women of Excellence Awards ปี 2014
 • เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของรายการ JCI Creative Young Entrepreneur Award ปี 2014
 • รางวัล Emerging Achievenment Award ในปี 2014 โดย Circle Corp
 • รางวัล Mobile Business Excellence Awards ในปี 2015 โดยได้อันดับสองในหมวดหมู่ของผู้ให้บริการคอนเทนต์ดีเด่นแห่งปี
 • ได้เป็นผู้ท้าชิงในรายการ EY Women Entrepreneur ของปี 2015 มาเลเซีย
 • รางวัล Mobile Business Excellence Awards ปี 2018 โดยได้อันดับหนึ่ง ในหมวดหมู่ของผู้ให้บริการคอนเทนต์ดีเด่นแห่งปี