บริการผลิตคอนเทนต์บนมือถือ 
ผู้จัดหาและจัดจำหน่ายคอนเทนต์บนมือถือ
เม็กซ์คอมม์ และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา จะทำการจัดเตรียมคอนเทนต์ สำหรับลูกค้าของเรา โดยประกอบไปด้วยคอนเทนต์ประเภท ข่าวสาร, การศึกษา, ความบันเทิง, แรงบันดาลใจ, การติดต่อสื่อสาร, บทสนนา, โปรโมชั่น  ฯลฯ
 
ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ทีมคอนเทนต์ของเม็กซ์คอมม์ จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพาร์ทเนอร์ผู้จัดทำ เพื่อให้แน่ใจว่าคอนเทนต์เหล่านั้น มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานมากที่สุด

ด้วยคู่ค้าด้านงานพัฒนาและสร้างคอนเทนต์ ที่แข็งแกร่งนี้ จะช่วยทำให้ธุรกิจทางการเป็นผู้จัดหาคอนเทนต์ของเม็กซ์คอมม์ มีความเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไป