คู่ค้าทางธุรกิจ
ผู้แทนจำหน่ายของ Huawei Cloud

เม็กซ์คอมม์ ได้ทำการตกลงเป็นคู่ค้ากับหัวเหว่ย ในการจัดจำหน่าย บริการระบบ CLOUD ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการในศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและข้อปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล

บริการคลาวด์แบบอินเตอร์แอคทีฟนี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการใช้งานระบบของลูกค้าตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์การใช้งานได้เป็นอย่างดี


 

ผู้แทนจำหน่าย โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผ่านดาวเทียม Xplore

เม็กซ์คอมม์ ได้ทำการเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยจับมือกับ บริษัทฯ AdvanceTC ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และคอมพิวเตอร์ไร้สาย ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่าง โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผ่านดาวเทียม รุ่น Xplore™ X7

Xplore™ X7 จัดเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผ่านดาวเทียมที่ใช้ระบบ Android ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่บนโลก ทำให้คุณไม่พลาดทุกการสื่อสาร พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุด

Xplore™ X7 สามารถเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม Iridium พร้อมเข้ารหัสในการส่งข้อความแบบไปกลับผ่าน Short Burst Data (SBD), บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และ บริการแจ้งตำแหน่ง (LBS) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่ออย่างเต็มรูปแบบ